00000002am 044, AM2

ANUNȚ de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere...

A N U N Ţ MINISTERUL ENERGIEI în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS…

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.