MENIU

Raportări

Raportări
Raport periodic de activitate pentru anul 2021 Raport de evaluare a implementării legii 544/2001 pentru anul 2021 Raportului periodic de activitate pentru anul 2020 Raport de evaluare a implementarii legii 544 pentru anul 2020 Raportului periodic de activitate pentru anul 2019 Raport de evaluare a implementarii legii 544 pentru anul 2019 Erata Raport periodic de activitate pentru anul 2018 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2018 Raport periodic de activitate pentru anul 2017 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2017