MENIU

Caută
Close this search box.

GDPR

GDPR

CENTRU GDPR

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.A.P.E. S.A. – click aici

2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoana vizată:

Cerere de exercitare a dreptului de acces – click aici
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – click aici
Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere – click aici

3. Acte normative:

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), emis de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene; – click aici

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); click aici

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare; click aici

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare; click aici

Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); click aici

4. Link-uri utile:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click aici
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – click aici
Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) – click aici

5. Contact DPO

Email: dpo@sape-energie.ro

Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie să fie datată și semnată. Fiecare dintre formulare are o durată medie de completare de 3 minute, iar scopul colectării informațiilor este de a se permite identificarea corectă a persoanei, în vederea soluționării cererii.