MENIU

Raportări financiare

Raportări financiare

BVC SAPE 2021
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2021 


Bilanț SAPE 2020
Situatii financiare 2020
Raportul Administratorului 2020
Raportul auditorului extern 2020
Declaratia cf. art. 30 Legea 82
BVC SAPE 2020
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2020 


Bilanț SAPE 2019
Situatii financiare 2019
Raportul Administratorului 2019
Raportul auditorului extern 2019
Declaratia cf. art. 30 Legea 82
BVC SAPE 2019
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2019 


Bilanț SAPE 2018
Situatii financiare 2018
Raportul Administratorului 2018
Raportul auditorului extern 2018
Declaratia cf. art. 30 Legea 82
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2018 


Situatii financiare SAPE 2017
Raportul Administratorului 2017
Raportul auditorului extern 2017
Declaratia cf. art. 30 Legea 82 


Bilanț 2016
Situații financiare 2016
Raportul Administratorilor pentru anul 2016
Opinia auditorului extern 15.05.2017
Declaratia administratorului 


Bilanț prescurtat la 31 Decembrie 2015
Situațiile financiare încheiate la 31 Decembrie 2015
Raportul auditorului independent
Raportul administratorilor pentru anul 2015