MENIU

Organigrama

Organigrama

Structura Organizatorică SAPE S.A. - 16.11.2021

Aprobat,
Directorat SAP SA
Decizia nr. 154/15.11.2021

Președinte Directorat
Dr. STĂNESCU Nicolae Bogdan Codruț

Membru Directorat
MARIAN Luiza

Membru Directorat
GROZAVU Ion-Gabriel

Organigrama

Organigrama, conform structurii, conține un număr de 45 posturi

Viză de legalitate,
Șef Serviciul Contencios și Avizare Juridică, Tesleanu Andreea Violeta

Întocmit, CRU – Buzincu Oana Roxana, specialist resurse umane
– Marcu Cristina, specialist resurse umane