MENIU

Caută
Close this search box.

Descrierea societății

Descrierea societății

Societatea de Administrare a
Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.)

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) societate administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagina web la data de 23.12.2013 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.

Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și Codul Etic sunt prezentate AICI.

Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

S.A.P.E. S.A. are un capital social în valoare de 868.527.790 lei, împărțit pe acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Obiective - SAPE SA
OBIECTIVE

Obiectivele principale ale societății

Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legatura cu contractele de privatizare

Strategii de administrare

Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații

01

Administrarea participațiilor

Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu

02

Participare

Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar

03

Implementare și monitorizare

Implementare și monitorizare proiecte proprii de investiții

04

Elaborare strategii

Elaborare strategii pentru dezvoltarea pe termen lung a societății

05

Fonduri europene

Atragerea fondurilor europene necesare finanțării proiectelor

06

Consultanță

Consultanță de specialitate pentru contractanți/beneficiari

07

Activități comerciale

Desfășurarea de activități comerciale pe diferite produse (în ţară, intracomunitar, extracomunitar)

08

Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora