MENIU

Caută
Close this search box.
RECRUTARE EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

Navigare rapidă

RECRUTARE EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare, prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Expert eficientizare investiții în cadrul Serviciului Investiții și Consultanță Proiecte, pe o perioadă nedeterminată de timp și normă întreagă de lucru (8h/zi).

 

 

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • să fundamenteze și să întocmească planul de investiții al societății;
 • să determine și să monitorizeze fluxul investițiilor;
 • să monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții;
 • să analizeze profitabilitatea investițiilor;
 • să utilizeze indicii determinați de Institutul Național de Statistică;
 • să determine valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;
 • să elaboreze puncte de vedere în aria de competență la solcitarea organelor statutare și entităților organizatorice;
 • să participe la negocieri în limita mandatului acordat;
 • să participe în grupuri de lucru prin decizia directoratului SAPE SA;
 • să elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe termen lung a societății.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare în domeniul economic;
 • minim 5 ani experiență într-o poziție similară;
 • cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu;
 • cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel avansat.

 

 

 

 

Informații generale

 

Pentru a candida pentru acest post, în cazul în care îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.10.2019, ora 17:00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA

Data și ora desfășurării probei: 15.10.2019, începând cu ora 10:30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 287/2009 Codul Civil actualizat, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU...

Prin prezenta se modifică anunțul de recrutare postat pe site-ul societății pentru desfășurarea concursului…
ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…
RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…