MENIU

Caută
Close this search box.
RECRUTARE CONSILIER JURIDIC-BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Navigare rapidă

RECRUTARE CONSILIER JURIDIC-BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare, prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Consilier Juridic în cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, pe o perioadă nedeterminată de timp și normă întreagă de lucru (8h/zi).

 

 

CONSILIER JURIDIC-BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 

 

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor postprivatizare asumate de investitor prin contractele de privatizare încheiate de S.C. “Electrica”- S.A. în calitate de Vânzător şi Enel S.p.A., în calitate de Cumpărător, pentru Filiala de Distribuție şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., pentru Filiala de Distribuție şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Dobrogea S.A. și respectiv pentru Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Banat S.A. şi urmărirea actualizării tuturor modificărilor referitoare la aceste contracte de privatizare;
 • Elaborarea documentelor aferente activității derulată în cadrul Serviciului Monitorizare Postprivatizare;
 • Monitorizarea procedurilor arbitrale internaționale, aflate în derulare la Curtea de Arbitraj Internaţional de la Paris, precum și a oricăror alte litigii izvorâte din Contractele de Privatizare;
 • Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor ce rezultă din contractele de reprezentare juridică încheiate cu avocații SAPE, în procesele aflate în derulare la Curtea de Arbitraj Internaţional de la Paris izvorând din Contractele de Privatizare;
 • Elaborarea unor puncte de vedere privind clarificarea aspectelor juridice care apar în  desfășurarea activităților curente ale Serviciului Monitorizare Postprivatizare;
 • Avizarea pentru legalitate a actelor emise de Serviciul Monitorizare Postprivatizare;
 • Informarea Directoratului SAPE SA cu privire la apariția/modificarea unor acte normative cu impact asupra activității derulate de Serviciul Monitorizare Postprivatizare.

 

 

 

Profilul candidatului:

 

 • Studii superioare în domeniul juridic;
 • Minim 3 ani experiență într-o poziție similară;
 • Cunoștințe temeinice de drept (drept societar, comercial, financiar-fiscal, administrativ, civil);
 • Cunoștințe de Limba Engleză-nivel avansat;
 • Cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) nivel mediu;
 • Experiența în urmărirea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte de privatizare de către cumpărătorii constituie un avantaj;
 • Experiența în colaborarea cu societăți cu capital majoritar sau integral de stat constituie un  avantaj;
 • Cunoașterea regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț de la Paris (sau orice altă instituție internațională similară) constituie un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energiei constituie un avantaj;
 • Bune abilități de organizare-planificare, comunicare, atenție la detalii și lucru în echipă.

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, în cazul în care îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.10.2019, ora 17:00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA

Data și ora desfășurării probei: 15.10.2019, începând cu ora 09:30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea 287/2009 Codul Civil actualizat, Legea nr. 134/2010 actualizată cu modificările și completările ulterioare-Codul de procedura civilă, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU...

Prin prezenta se modifică anunțul de recrutare postat pe site-ul societății pentru desfășurarea concursului…
ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…
RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…