MENIU

Caută
Close this search box.
Recrutare Administrator pentru rețele de calculatoare

Navigare rapidă

Recrutare Administrator pentru rețele de calculatoare

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare, prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Administrator pentru Rețele de Calculatoare în cadrul Biroului Administrativ, pe o perioadă determinată de timp (3 luni), cu posibilitatea de prelungire și normă parțială de lucru (4h/zi).

ADMINISTRATOR PENTRU REȚELE DE CALCULATOARE

 

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • Instalarea și întreținerea software-ului pe calculatoarele din rețea în acord cu contractele de licențiere;
 • Asigurarea securității rețelei administrate, prevenirea și rezolvarea situațiilor de virusare a calculatoarelor din rețea;
 • Alocarea adreselor IP pentru fiecare salariat al societății, asigurarea accesului la folderele din File Server aferente direcției/serviciului/biroului/compartimentului în care sunt încadrați salariații și blocarea accesului pe stațiile de lucru al persoanelor ce nu dețin anumite drepturi;
 • Configurarea, întreținerea și asigurarea verificărilor periodice ale calculatoarelor și ale tuturor echipamentelor IT din dotarea societății;
 • Întreținerea, administrarea și asigurarea securității rețelei din interiorul societății și a echipamentelor de conectare;
 • Instalarea softurilor achiziționate și asigurarea asistenței salariaților cu privire la modul de utilizare a acestora;
 • Instalarea în rețea, în colaborare cu furnizorii, a dispozitivelor periferice specifice: scanner, imprimante etc;
 • Acordarea asistenței salariaților cu privire la modul de utilizare a soft-urilor și echipamentelor IT, pregătirea și instalarea echipamentelor, remedierea sesizărilor aferente activității IT, la utilizarea aplicațiilor locale dar și a celor specifice serviciilor de internet;
 • Asigurarea soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor primite în ceea ce priveşte buna desfășurare a activității IT, analizează şi verifică situaţia şi propune măsuri de soluţionare în măsura competenţelor care îi revin;
 • Asigurarea asistenței software-ului pentru aplicațiile existente sau pentru cele nou achiziționate, în măsura competențelor;
 • Asigurarea legăturii între firmele și persoanele autorizate, care au realizat anumite aplicații utilizate în cadrul societății și personalul care le utilizează;
 • Acordarea suportului pentru arhivarea în sistemul informatic a datelor din cadrul societății, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Actualizarea și administrarea conținutului site-ului SAPE S.A, la solicitarea Directoratului SAPE S.A., prin asigurarea mentenanței site-ului, actualizarea graficii (conținut media, poze, grafice), încărcarea pe site-ul societății a informațiilor specifice de interes public, etc.

 

Profilul candidatului:

 

 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Minim 3 ani vechime de muncă;
 • Cunoștințe de Limba Engleză mediu;
 • Cunoștințe solide de rețelistică, de operare PC (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet), de Active Directory (creare și administrare useri, accese), de E-mail Exchange, administrare site-uri Web;
 • Bune abilități de organizare, planificare, comunicare, atenție la detalii și lucru în echipă.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.10.2019, ora 17:00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA din Bulevardul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 11, sector 2, București.

Data și ora desfășurării probei: 04.10.2019, începând cu ora 09:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…