MENIU

Caută
Close this search box.
ȘEF BIROU – Guvernanță Corporativă

Navigare rapidă

ȘEF BIROU – Guvernanță Corporativă

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

 ȘEF BIROU

Responsabilități:

–  coordonează activitatea Biroului Guvernanță Corporativă;

– analizează prevederile legale şi modificările legislative  care au impact asupra SAPE SA din punct de vedere statutar;

– asigură informarea Directoratului cu privire la noile reglementări/acte normative, ce țin de guvernanța corporativă, cu impact asupra activităţii SAPE SA şi a modificărilor survenite la acestea şi participă la actualizarea actelor statutare ale societății;

– organizează sedintele de Directorat: întocmește ordinea de zi pe baza solicitărilor membrilor Directoratului SAPE SA la propunerea conducătorilor entităților organizatorice din cadrul SAPE SA, convoacă participanții, pregătește și transmite documentele necesare luării deciziilor, întocmește și transmite Procesul verbal în vederea obținerii semnăturilor membrilor Directoratului;

– asigură transmiterea internă a documentelor emise de către Directoratul SAPE SA şi Consiliul de Supraveghere ca urmare a ședințelor acestor organe;

– acordă, la solicitare, consultanţă de specialitate entităţilor organizatorice din cadrul SAPE SA, pe teme privind domeniul propriu de activitate;

– realizează formalitatile necesare convocării și organizării ședintelor AGA SAPE SA.

– asigură elaborarea hotărârilor Directoratului și Notelor de Serviciu emise în urma ședințelor de Directorat;

– efectuează demersurile necesare reprezentării SAPE SA în Adunările Generale ale Acţionarilor;

– asigură condiţiile organizatorice de desfăşurare a şedinţelor Consiliului de Supraveghere (CS) și ale Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) ale SAPE SA;

–  consemnează, la propunerea Directoratului SAPE SA,  datele de desfăşurare a şedinţelor şi ordinea de zi a acestora;

–  redactează ordinea de zi şi completarea acesteia pentru şedinţele AGA;

–  asigură, în termenele prevăzute,  transmiterea materialelor către membrii AGA, respectiv  ai CS – după caz, acolo unde procedurile impun;

–  întocmeşte  Procesele Verbale ale şedinţelor și elaborează proiectul de hotărâre a şedinţelor;

– avizează prin semnare documentele întocmite de entitatea organizatorică Guvernanță Corporativă.

– elaborează și transmite către Directoratul SAPE rapoarte trimestriale cu privire la activitatea depusă, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului.

 

Profilul candidatului:

  • studii superioare juridice/economice;
  • experiență în domeniul Guvernanței Corporative;
  • cunoștințe de operare PC (Word, Internet, Outlook);
  • cunoștințe de Limba Engleză;
  • foarte bune abilități de comunicare, negociere, relaționare, coordonare și lucru în echipă;
  • bune abilități de organizare-planificare și punctualitate, atenție la detalii, cunoștințe de

 

Informații generale:

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.01.2019, ora 17.00, un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…