MENIU

Caută
Close this search box.
Recrutare Consilier cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții

Navigare rapidă

Recrutare Consilier cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Societății raportat la modalitatea de fundamentare a BVC 2018 al SAPE SA, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile, în domeniul energetic din România în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții, pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul entității Cabinet Directorat, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de Consilier la Cabinetul Directoratului cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții, pe perioadă nedeterminată, cu timp parțial de lucru, 4h/zi, la sediul angajatorului și la domiciliu.

CONSILIER CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL STRATEGIEI FINANCIARE ȘI DE INVESTIȚII

Responsabilități:
– răspunde de derularea activităților necesare pentru realizarea politicii, strategiei și obiectivelor economico-financiare ale Societății în domeniul propriu de activitate;
– participă la elaborarea rapoartelor de sinteză privind evoluția costurilor pe categorii reprezentative pentru Societate;
– participă la elaborarea analizelor, rapoartelor etc., privind performanțele economico-financiare ale Societății;
– analizează cadrul legal incident, național și European, pentru domeniul propriu de activitate;
– răspunde de asigurarea echilibrului financiar la nivelul Societății prin previzionarea și gestionarea eficientă a disponibilităților bănești în scopul realizării unui flux de numerar pozitiv;
– participă și răspunde de planificarea strategică a Societății în funcție de analiza profundă a situației existente realizată printr-un set de indicatori (resurse necesare, factori interesați, obținute prin instrumente de analiză) și eventual, prin studii de piață specifice;
– răspunde de identificarea nevoilor de consultanță şi/ sau suport extern pentru realizarea şi/ sau actualizarea strategiei corporative și investiționale, inclusiv proiecţiile financiare, întocmind termenii de referință pentru acestea;
– întocmește documentația aferentă procedurilor de achiziții pentru domeniul propriu de activitate;
– participă, pe bază de mandat sau delegare, la negocierea contractelor (capitolele: Plăți,Termeni și modalități de plată, garanții), precum și a acordurilor de împrumut pentru finanţarea unor proiecte de investiţii;
– răspunde de analizele de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare investiții și rambursare obligații financiare;
– răspunde de planificarea, defalcarea și urmãrirea fondurilor externe și interne necesare lucrãrilor de investiții;
– realizează analize de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare de investiții și rambursare de obligații financiare;
– participă la monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță pe domenii strategice, anunțând diferențele față de țintele stabilite de Societății;
– răspunde de elaborarea Planului de afaceri pentru proiectele Societății, respectiv de întocmirea, analiza și expunerea spre avizare sau modificare a Planurilor de afaceri, în colaborare cu potențialii parteneri externi.

Profilul candidatului:
– Studii superioare;
– Cunoștințe de strategie investițională, experiență în M&A, relaționarea cu furnizorii de servicii (intermediari/underwriteri, consilieri juridici specializați în piața de capital și de achiziții, furnizori de servicii de Due Diligence în vederea unei tranzacții de vânzare/achiziție, modelare financiară avansată, valuation), experiență în domeniul pieței de capital (reprezintă un avantaj).

Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30.08.2018, ora 17:00, un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…