MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE MEMBRU DIRECTORAT SAPE S.A.

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE MEMBRU DIRECTORAT SAPE S.A.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în cadrul Directoratului Societăţii.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • Candidatii care aplica pentru un post de Membru in Directoratul Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. Componenta Directoratului este alcatuita astfel incat membrii sa poata actiona independent si critic, iar in cadrul Directoratului sa poata forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Directoratului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului Directorat si aducand plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Directoratului sa aiba experienta directa in domeniul in care activeaza societatea intrucat multitudinea experientelor individuale este cea care poate aduce valoare adaugata, dar este indicat ca cel putin un membru al Directoratului sa aiba experienta directa in industria / ramura / sectorul de activitate al Societatii. Este necesar ca toti membrii Directoratului sa aiba o educatie academica secondata de experienta care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprii conducerii unei companii.
 • Toti membrii trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza.
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.
 • Toti membrii trebuie sa aiba o vechime in munca de cel putin 10 ani.
 • In mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • Mandatul membrilor Directoratului este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • Un candidat nu poate detine mai mult de 3 mandate de administrator în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice;
 • Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.

         

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Directoratului sunt urmatoarele:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
 2. Experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 10 ani.
 3. Experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat.
 4. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 5. Capacitatea deplina de exercitiu;
 6. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;
 7. Nu au cazier judiciar;
 8. Nu au cazier fiscal;
 9. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru in Directoratul S.A.P.E S.A
 10. să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricei Directoratului. Directoratul trebuie sa fie compus in asa fel incit sa existe o experienta in domeniile care oglindesc activitatea companiei si anticipeaza provocarile companiei in anii urmatori.

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informatiile cuprinse in curriculum vitae si dosarul de candidatura sunt reale si corespunzatoare activitatii candidatului conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

 

*Candidaţii propusi pentru nominalizare vor avea obligatia de a depune cazierul fiscal, cazierul judiciar si adeverinta medicala, toate in original, inainte de semnarea contractului de mandat.

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a S.A.P.E S.A  ( www.sape-energie.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 29.04.2021, ora 12:00 in format electronic pe adresa recrutare@sape-energie.ro . In subiectul mesajului va fi mantionat  “Candidatura pentru funcţia de membru în cadrul Directoratului S.A.P.E S.A” , precum numele şi prenumele candidatului.

Candidaturile depuse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicata personal printr-o comunicare scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.A.P.E S.A , Strada Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, București si pe adresa de mail recrutare@sape-energie.ro .

Formulare Recrutare Membru Directorat

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…