ANUNT RECRUTARE INGINERI

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE INGINERI

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile, în domeniul energetic din România în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții, pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului de Investiții și Proiecte, am demarat selecția pentru ocuparea a două ( 2 ) posturi de specialiști cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8h/zi, la sediul angajatorului.

 

INGINER / CONSILIER CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL STRATEGIEI FINANCIARE ȘI DE INVESTIȚII

 

Responsabilități:
– răspunde de derularea activităților necesare pentru realizarea politicii, strategiei și obiectivelor economico-financiare ale Societății în domeniul propriu de activitate;

– participă la elaborarea rapoartelor de sinteză privind evoluția costurilor pe  categorii reprezentative pentru Societate;

– participă la elaborarea analizelor, rapoartelor etc., privind performanțele economico-financiare ale Societății;

– analizează cadrul legal incident, național și European, pentru domeniul propriu de activitate;

– răspunde de asigurarea echilibrului financiar la nivelul Societății prin previzionarea și gestionarea eficientă a disponibilităților bănești în scopul realizării unui flux de numerar pozitiv;

– participă și răspunde de planificarea strategică a Societății în funcție de analiza profundă a situației existente realizată printr-un set de indicatori (resurse necesare, factori interesați, obținute prin instrumente de analiză) și eventual, prin studii de piață specifice;

– răspunde de identificarea nevoilor de consultanță şi/ sau suport extern pentru realizarea şi/ sau actualizarea strategiei corporative și investiționale, inclusiv proiecţiile financiare, întocmind termenii de referință pentru acestea;

– întocmește documentația  aferentă procedurilor de achiziții pentru domeniul propriu de activitate;

– participă, pe bază de mandat sau delegare, la  negocierea  contractelor (capitolele: Plăți,Termeni și modalități de plată, garanții), precum și a acordurilor de împrumut pentru finanţarea unor proiecte de investiţii;

– răspunde de analizele de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare investiții și rambursare obligații financiare;

– răspunde de planificarea, defalcarea și urmãrirea fondurilor externe și interne necesare lucrãrilor de investiții;

– realizează analize de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare de investiții și rambursare de obligații financiare;

– participă la monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță pe domenii strategice, anunțând diferențele față de țintele stabilite de Societății;

– răspunde de elaborarea Planului de afaceri pentru proiectele Societății, respectiv de întocmirea, analiza și expunerea spre avizare sau modificare a Planurilor de afaceri, în colaborare cu potențialii parteneri externi.

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul energetic, electromecanic, cu experiență de minim 10 ani și cunoștințe și experiență relevantă în managementul investițiilor în domeniul energiei și resurselor minerale, energetice.
 • Cunoștințe de strategie investițională.
 • Experiență în project management
 • Cursuri postuniversitare sau funcții în specializare, dovedite cu documente după caz
 • Experiență în elaborarea și implementarea de politici în domeniul energetic și al resurselor energetice
 • Experiență relevantă în achiziții publice, consultanță și planificare în procesul investițional
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel avansat
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel)
 • Un important avantaj îl constituie cunoașterea și utilizarea programelor de proiectare asistată de calculator tip “CAD “

 

 • Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.09.2020, ora 16:00, un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

Selecția canditaților :  marți, 22.09.2020, până la ora 12.00, canditații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei :  23.09.2020, începând cu ora 10

 

Bibliografia

 

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

ANEXA 1

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…
Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – ECONOMIST

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…
Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC - SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE (SMCCP)

Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC -...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…