MENIU

Caută
Close this search box.
Anunț Recrutare Director Economic SAPE S.A.

Navigare rapidă

Anunț Recrutare Director Economic SAPE S.A.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director Economic al Societăţii.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale obligatorii ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1.Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul financiar-contabil;
2. Experienta profesionala de minim 10 ani;

3.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

4.Capacitatea deplina de exercitiu;

5.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

6.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 1. Experienta relevanta in domeniul managementului financiar contabil;
 2. Experienta relevanta in domeniile care oglindesc activitatea Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.
 3. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 4. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

 

* Candidaţii propusi pentru nominalizare vor avea obligatia de a depune cazierul fiscal, cazierul judiciar si adeverinta medicala, toate in original, inainte de semnarea contractului de mandat.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii S.A.P.E S.A. (www.sape-energie.ro).

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 02.07.2019 ora 16:00 în format electronic pe adresa recrutare@sape-energie.ro. In subiectul mesajului va fi mentionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic al S.A.P.E S.A” , precum numele şi prenumele candidatului.

Candidaturile depuse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicata personal printr-o comunicare scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.A.P.E S.A , Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti si pe adresa de mail recrutare@sape-energie.ro .

 

Formulare Director Economic                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…