MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ – RECRUTARE Sef serviciu investitii OCT 2019

Navigare rapidă

ANUNȚ – RECRUTARE Sef serviciu investitii OCT 2019

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul roman, prin Ministerul Energiei.

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Investiții și Consultanță Proiecte în cadrul Serviciului Investiții și Consultanță Proiecte, pentru o perioadă nedeterminată, normă parțială de lucru (4h/zi), cu perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

Responsabilități, fără a se limita la:

– să coordoneze fundamentarea și întocmirea planului de investiții al societății;
– să determine și să monitorizeze fluxul investițiilor;
– să monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții;
– să coordoneze analiza profitabilității investițiilor;
– să utilizeze indicii determinați de Institutul Național de Statistică;
– să coordoneze determinarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții;
– să coordoneze elaborarea punctelor de vedere în aria de competență la solicitarea organelor statutare și entităților organizatorice;
– să participe la negocieri în limita mandatului acordat;
– să participe în grupuri de lucru prin decizia directoratului SAPE SA;
– să coordoneze elaborarea strategiilor care permit dezvoltarea pe termen lung a societății.

Profilul candidatului:

 studii superioare în domeniul economic;
 minim 5 ani experiență într-o poziție similară;
 cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu;
 cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel avansat.

Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14.10.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
1) curriculum vitae (CV);
2) cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
3) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
7) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8) aviz psihologic;
9) declarație funcție de bază (dacă este cazul).

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.
Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA
Data și ora desfășurării probei: 25.10.2019, începând cu ora 09.30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

Bibliografia

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Descarcă Formular de Concurs

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…