MENIU

Caută
Close this search box.

Anuntul deciziei etapei de incadrare pentru Darvari

Anuntul deciziei etapei de incadrare pentru Darvari

Anunț public privind decizia etapei de încadrare SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE – SAPE SA, titular al proiectului CONSTRUIRE EXTINDERE “STAȚIE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI REȚEA DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ ÎN SISTEMUL NAȚIONAL” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul CONSTRUIRE EXTINDERE “STAȚIE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI REȚEA DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ ÎN SISTEMUL NAȚIONAL” propus a fi amplasat in comuna Valea Călugărească, satul Dârvari, T112, județul Prahova. 1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova din strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, jud Prahova în zilele de Luni – Vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro, publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10.12.2021.

Informarea publicului se face de către titular prin publicare in presa națională sau locala si prin afișarea acestuia la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autorității administrației publice locale pe raza căreia este propusa implementarea proiectului.