MENIU

Caută
Close this search box.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare

Anunț public privind decizia etapei de incadrare

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. (sape sa) avand sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 1, Camera 419, 0216596038, www.sape-energie.ro , titular al proiectului “STAȚIE NEDISPECERIZABILĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI O REȚEA DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE NECESARĂ EVACUĂRII PRODUCȚIEI ÎN SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL – CEF 4,9995MW SAPE“  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre  APM PRAHOVA, de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “STAȚIE NEDISPECERIZABILĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI O REȚEA DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE NECESARĂ EVACUĂRII PRODUCȚIEI ÎN SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL – CEF 4,9995MW SAPE “ propus a fi amplasat in Sat Darvari, comuna Valea Calugareasca, judet Prahova.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti , str Gh. Gr. Cantacuzino, nr 306 , in zilele de luni-vineri, intre 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet

http://apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului .

10.2023

 

SAPE  S.A.