MENIU

Caută
Close this search box.
Servicii de pază umană, supraveghere și monitorizare video prin dispecerat propriu, utilizare a elementelor de descurajare a infracționalității și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de incidente, oferite SAPE, în calitate de Beneficiar, pentru obiectivul Centrala Electrică Eoliană situată în Localitatea Horia, Județul Constanța

Navigare rapidă

Servicii de pază umană, supraveghere și monitorizare video prin dispecerat propriu, utilizare a elementelor de descurajare a infracționalității și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de incidente, oferite SAPE, în calitate de Beneficiar, pentru obiectivul Centrala Electrică Eoliană situată în Localitatea Horia, Județul Constanța

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZITIONAREA DE
“Servicii de pază umană, supraveghere și monitorizare video prin dispecerat propriu, utilizare a elementelor de descurajare a infracționalității și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de incidente, oferite SAPE, în calitate de Beneficiar, pentru obiectivul Centrala Electrică Eoliană situată în Localitatea Horia, Județul Constanța.”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractantă:
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, telefon +40 765 935 180, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:
Servicii de pază umană, supraveghere și monitorizare video prin dispecerat propriu, utilizare a elementelor de descurajare a infracționalității și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de incidente, oferite SAPE, în calitate de Beneficiar, pentru obiectivul Centrala Electrică Eoliană situată în Localitatea Horia, Județul Constanța.

3. Tipul: contract de prestari servicii.

4. Durata si data de incepere a asigurarii: 12 luni si 2 zile, respectiv de la data de 29.04.2023 până la data de 30.04.2024, inclusiv.

5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Desfășurarea acestei proceduri este reglementată de procedura operațională privind activitatea de achiziții PO-05, Ed. III, Rev. 0, nr. 4590/21.12.2022 din cadrul societății SAPE S.A..

6. Tipul serviciilor ce urmeaza pentru care se initiaza achizitia:
Servicii de pază umană, supraveghere și monitorizare video prin dispecerat propriu, utilizare a elementelor de descurajare a infracționalității și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de incidente, oferite SAPE, în calitate de Beneficiar, pentru obiectivul Centrala Electrică Eoliană situată în Localitatea Horia, Județul Constanța.

7. Conditii de obligatii:
• Servicii de paza umană ( 1 post permanent/24 ore) și supraveghere video, monitorizare live – video, cu operatori umani permanenți dedicați obiectivului, care să asigure transmiterea imaginilor din obiectiv către Dispeceratul Ofertantului care o sa fie declarat câștigător;
• Protecția obiectivului Centralei Electrice Eoliană și a echipamentelor auxiliare – stația de producere a energiei electrice, situată în Localitatea Horia, Județul Constanța;
• Intervenția auto rapidă, pentru situații excepționale, asigurând securitatea obiectivului până la sosirea organelor abilitate (poliție, jandarmerie, pompieri, salvare, etc) și a Beneficiarului;
• Realizarea planului de pază ce trebuie înaintat poliției pe raza căreia există obiectivul cu cel puțin 24 de ore înaintea începerii pazei;
• Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică, dacă este cazul.

8. Documente obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti:
Documentele obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti se vor realiza/depune conform Instrucțiunilor către ofertanți, instrucțiuni publicate pe website-ul SAPE S.A., link-ul https://www.sape-energie.ro/category/achizitii/.

9. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele conform instrucțiunilor către Ofertanți, până cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.

10. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

11. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 23.03.2023, inclusiv.
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare..
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: gabriel.marcu@sape-energie.ro, achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

12. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

13. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. 


Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:
– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro
SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI IT

Șef SAAIT
Gabriel Marcu

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 –…