MENIU

Caută
Close this search box.
Servicii de consultanță privind testul “operatorului economic privat in economia de piata” (“OEP”) ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii Titan Power S.A.

Navigare rapidă

Servicii de consultanță privind testul “operatorului economic privat in economia de piata” (“OEP”) ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii Titan Power S.A.

Subscrisa Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie – SAPE SA, societate administrată in sistem dualist cu sediul in București, strada Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Sector 1, cu secretariatul societății la camera 416, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal prin membrii Directoratului, respectiv Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – președinte, Luiza Marian – membru și Constantin Văduva – membru, vă facem cunoscută demararea procedurii de achizitionare a serviciilor de consultanță privind testul “operatorului economic privat in economia de piata” (“OEP”) ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii Titan Power S.A.

Ofertele se vor depune in formă scrisă la sediul SAPE SA din Bucuresti, strada Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Sector 1, la secretariatul societății, camera 416, sau se vor transmite prin poștă. Data si ora limită pentru depunerea ofertelor este 02.03.2020, ora 12,00. Ofertele primite dupa data si ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.

Toate documentele de calificare, Propunerea Tehnică si Propunerea Financiară vor fi deschise in data de 02.03.2020, ora 12,15, in prezenta reprezentanților autorizați ai ofertanților, participarea acestora la sedinta de deschidere nefiind totuși obligatorie.

Solicitarile de clarificari pot fi adresate pana la data de 26.02.2020, ora 12,00, pe adresele de mail: office@sape-energie.roandreea.tesleanu@sape-energie.ro si ioana.arghir@sape-energie.ro.

Valoarea estimata a achizitiei este de 96.300 eur fara TVA, Contractul va intra în vigoare la data semnării lui și va fi valabil până la data epuizării tuturor efectelor sale, respectiv până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor care subzistă în temeiul acestuia.

Procedura de achizitie se desfasoară conform Procedurii interne de achizitii a SAPE SA, care nu e autoritate contractantă. Procedura este publicată pe site-ul societății.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Se solicita garantie de buna executie.

Oferta va trebui să aibă valabilitate maxim 90 de zile.

Oferta se va intocmi in conformitate cu fișa de cerințe de calificare, Caietul de Sarcini si Draftul de Contract, atașate si publicate.

Fisa de cerinte de calificare

Caiet de Sarcini – Anexa 1

Caiet de Sarcini – Anexa 2

Draftul de Contract

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…