MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA Lucrărilor de reparații LES 20 kV centrală electrică eoliană Curcubăta

Navigare rapidă

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA Lucrărilor de reparații LES 20 kV centrală electrică eoliană Curcubăta

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZITIONAREA DE
“Lucrărilor de reparaţii LES 20 kV
centrală electrică eoliană Curcubăta”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractantă:
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate
administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, telefon +40
765 935 180, adresa e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:
Contractarea de lucrări de reparaţii LES 20 kV centrală electrică eoliană Curcubăta
Cod CPV 45310000-3 Lucrări de instalații electrice;
Executarea lucrărilor de reparație LES1 20kV si LES2 20kV și să remedieze toate defectele apărute în perioada de garanție de 6 luni.

3. Tipul: contract de lucrări.

4. Durata: Până la remedierea defectelor si repunerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene
CURCUBĂTA, dar nu mai mult de 20 de zile lucratoare de la momentul semnarii contractului.

5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Desfășurarea acestei proceduri este reglementată de art. 5.3. lit.C2 din PO35, înreg. cu nr.
4591/21.12.2022. respectiv procedura operațională privind activitatea de achiziții Procedura operațională privind activitatea de achiziții si achizitii sectoriale în vigoare.

6. Tipul lucrărilor pentru care se initiaza achizitia:
Lucrări de reparație LES1 20kV si LES2 20kV

7. Documente obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti:
Documentele obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti se vor realiza/depune conform solicitarilor publicate pe website-ul SAPE S.A., link-ul  https://www.sape-energie.ro/category/achizitii/.

8. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele conform instrucțiunilor către Ofertanți, până cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.

A. Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
A1 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,
ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a  constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

1. Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorului
economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul contractului supus prezentei achizitii.
Certificatul Constatator emis de ONRC se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, subcontractantul/subcontractantii).
A2 Autorizari/atestate specifice contractului, conform Ordinului nr. 134/15.12.2021 al ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice:
– Atestat ANRE tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV,
stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
include competențele  atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1.

9. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

10. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 22.03.2023, ora 12:00.
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare..
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: gabriel.marcu@sape-energie.ro , achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

12. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la
data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI IT

Șef SAAIT
Gabriel Marcu

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE LICITATIE DESCHISA în vederea achiziționării de servicii de asigurare de raspundere profesională

ANUNȚ DE ATRIBUIRE LICITATIE DESCHISA...

ANUNȚ DE ATRIBUIRELICITATIE DESCHISAîn vederea achiziționării de servicii de asigurare de raspundere profesională 1.…
ANUNT atribuire contract servicii de formare profesională

ANUNT atribuire contract servicii de...

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ pentru achiziționarea de servicii – Curs de formare profesionala – Cerințe privind…
ANUNT de atribuire

ANUNT de atribuire

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ în vederea achiziționării de „servicii de închiriere a unui spaţiu de depozitare…