MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii operare tehnică pentru Parcul eolian Curcubăta Mare, cu o putere totală de 15MW, situat în județul Alba, România

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii operare tehnică pentru Parcul eolian Curcubăta Mare, cu o putere totală de 15MW, situat în județul Alba, România

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: + Tel: +40 765 935 180; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1. servicii de operare tehnica pentru Parcul eolian Curcubata Mare, cu o putere totala de 15MW, situat in judetul Alba, Romania, începând cu data de 24.10.2022.
2. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
3. Descriere servicii:
Serviciile de mentenanță pentru Parcul eolian Curcubata Mare, situat in. Jud. Alba, se vor asigura pe o perioadă de 7 luni de la data semnării contractului, respectiv 24.10.2022.
1. Serviciile de operare tehnica includ prestarea urmatoarelor sarcini si activitati:
a) Executarea manevrelor locale solicitate de operatorul de retea/TSO in caz de suprasarcini sau defectiuni ale liniilor de distributie/transmisie, sau in scopuri de exploatare/intreținere;
b) Activitati programate şi neprogramate cu personal autorizat pentru operarea statiei de transformare in parametrii operationali proiectati;
c) Inspectii vizuale periodice, verificari si teste;
d) Verificarea echipamentului primar;
e) Verificarea echipamentelor de C.C./C.A. din serviciile interne şi a reglajelor de protectie electrica a echipamentelor;
f) Verificarea starii bateriilor de stocare (daca este cazul)
g) Verificarea și testarea sistemelor de iluminat general si de siguranta, precum si a alertelor optice si acustice;
h) Verificarea starii sculelor şi dispozitivelor de lucru din inventarul panoului de scule si a nivelului de curatare a postului de transformare;
i) Verificarea/testarea periodica si intretinerea anuala a urmatoarelor echipamente conform instructiunilor producatorului (daca este cazul): (i) transformator de inalta tensiune; (ii) transformator pentru servicii interne; (iii) celule de inalta tensiune (iv) celule de transformare de inalta tensiune; (v) celule de medie tensiune; (vi) servicii interne de C.C/C.A; (vii) echipamente de compensare; (viii) generator diesel; (ix) Contor de energie.
j) Organizarea actiunilor corective şi furnizarea de protocoale de incercare de la laboratorul de incercari, daca este cazul;
k) Asigurarea de asistență la fata locului pentru subcontractantii terti care efectuează lucrări în BOP (infrastructura electrica de racord a parcului eolian);
l) Asigurarea oricărui tip de asistență tehnică, în condiții normale de functionare;
m) Asigurarea disponibilității 24/7 a echipelor de service pe teren.
n) Acordarea unui timp de intervenție de maximum 3 ore după declanşarea setărilor de protecție a echipamentului şi după ce echipele de service pe teren au fost anuntate de către centrul de dispecerat (în funcție de condițiile meteorologice).
o) Sprijinirea Clientului in relatiile sale cu furnizorii si colaboratorii (cum ar fi firma RSVTI), precum si cu autoritatile locale, pentru mentinerea bunei functionari a parcului eolian.
p) Informarea Clientului cu orice aspect/actiune pe care Prestatorul o va intreprinde si care necesita aprobarea acestuia.
q) Monitorizarea parcului eolian prin intermediul camerelor video instalate.
r) Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul va evalua starea tehnica a parcului eolian si va propune solutii de imbunatatire a producerii de energie si eficientizare a operarii tehnice.

În baza aspectelor de mai sus, care nu sunt limitative, Prestatorul va livra rapoarte de activitate lunare, care vor fi transmise beneficiarului SAPE SA in intervalul 1-10 al fiecarei luni, pentru serviciile prestate in luna precedenta.
Raportul de activitate trebuie să conțină acte justificative aferente achizițiilor, fise de interventie, raport lunar de activitate detaliat pe serviciile efectuate pentru Beneficiar.

4. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
a) Propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini;
b) Propunerea financiară.
5. Valoare estimata fara TVA: 270.000 lei
6. Sursa de finantare: Surse proprii conform art.8 (1) din OG26/2013
7. Limba de redactare a ofertei: romana.
8. Perioada valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
9. Pretul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pretuui contractului pe toata durata acestuia.
10. Data limită de transmitere a ofertelor: 20.10.2022, ora 15:00.
11. Ofertele se pot transmite pe e-mail: catalina.turtoi@sape-energie.ro; achizitii@sape-energie.ro; gabriel.marcu@sape-energie.ro.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul Comercial
– Catalina Turtoi , telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro
– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro
Clarificarile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pto fi solicitate in scris, nu mai tarziu de data de depunere a ofertelor prin e-mail sau la sediul SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…