MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii de furnizare de energie electrica la locurile de consum, pentru “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii de furnizare de energie electrica la locurile de consum, pentru “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractanta:

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A,
societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9,
telefon: +40 765 935 180; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:

Servicii de furnizare a energiei electrice pentru urmatoarele locuri de consum:

• “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, situată în loc. Horia, jud. Constanța.
consum anual estimat: 94.356 kW
• “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, loc. Avram Iancu, varful Bihor, jud. Alba.
consum anual estimat: 472.320 kW
• ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”, situata în Comuna Valea Călugărească,
sat Dârvari, Județul Prahova.
consum anual estimat: 72.000 kW

3. Descrierea serviciilor:

Prestatorul va realiza în numele și în favoarea Beneficiarului următoarele servicii:
a) deținerea licentei de furnizare a energiei electrice si respectarea prevederile acesteia
privind furnizare cu energie electrica;
b) asigurarea clientului cu puterea si energia electrica in conformitate cu Standardul de
performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordin ANRE.
c) prestarea serviciilor, diligent și la timp, conform legislatiei aplicabile și a bunelor practici
în domeniul energiei electrice;
d) garantarea că dispune de întreaga capacitate tehnică și financiară pentru a îndeplini
toate obligațiile ce deriva din aceasta oferta;
e) depunerea, lunar, a unui raport detaliat care va cuprinde rezultatele economice ale
Beneficiarului obținute din serviciul prestat.

4. Tipul contractului care urmează să fie încheiat: contract de servicii

5. Durata contractului de achizitie: 12 luni.

6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Achiziție exceptata conform art. 39 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, fapt pentru care
se vor aplica prevederile Procedurii operationale privind activitatea de achizitii din cadrul SAPE S.A.,
in vigoare.

7.Informatii privind ofertele:
a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.12.2022.
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luat e în considerare.
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese:
catalina.turtoi@sape-energie.ro, gabriel.marcu@sape-energie.ro, achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

8. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

9. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

10. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data
limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

11. Oferta se va intocmi in conformitate cu specificatiile/informatiile prezentate in acest anunt


Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Catalina Turtoi , telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro
– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…