MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de furnizare a energiei electrice la locul/locurile de consum, potrivit Avizului Tehnic de racordare, Certificatului de Racordare și Convenția de exploatare, precum si asigurarea transportului și distribuției energiei electrice pentru Parcul ”Centrala Electrică Fotovoltaică”, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, jud. Prahova

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de furnizare a energiei electrice la locul/locurile de consum, potrivit Avizului Tehnic de racordare, Certificatului de Racordare și Convenția de exploatare, precum si asigurarea transportului și distribuției energiei electrice pentru Parcul ”Centrala Electrică Fotovoltaică”, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, jud. Prahova

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1.Obiectul contractului: Servicii de furnizare a energiei electrice la locul/locurile de consum, potrivit Avizului Tehnic de racordare, Certificatului de Racordare și Convenția de exploatare, precum si asigurarea transportului și distribuției energiei electrice pentru Parcul ”Centrala Electrică Fotovoltaică”, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, jud. Prahova, începând cu data de 29.04.2021.

 1. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 2. Descriere servicii:

Servicii de furnizare a energiei electrice la locul/locurile de consum, potrivit Avizului Tehnic de racordare, Certificatului de Racordare și Convenția de exploatare, precum si asigurarea transportului și distribuției energiei electrice pentru Parcul Centrala Electrică Fotovoltaică, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, Judetul Prahova se vor asigura pe o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului, respectiv 29.04.2021

*Intrarea în vigoare a viitorului contract de prestari servicii ce va face obiectul achizitiei prezente este condiționată de transferul dreptului de proprietate asupra parcului solar fotovoltaic situat în loc. Dârvari, com. Valea Călugărească, județ Prahova, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 904/23.12.2020, condiție care va ajunge la maturitate până cel mai târziu în data de 29 aprilie 2021.

Serviciile vor consta în:

Prestatorul va realiza în numele și în favoarea Beneficiarului următoarele servicii:

 1. a) deținerea licentei de furnizare a energiei electrice si respectarea prevederile acesteia privind furnizare cu energie electrica;
 2. b) asigurarea clientului cu puterea si energia electrica in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordin ANRE.
 3. c) prestarea serviciilor, diligent și la timp, conform prezentului Caiet de sarcini, Legii Aplicabile și a bunelor practici în domeniul energiei electrice;
 4. d) garantarea că dispune de întreaga capacitate tehnică și financiară pentru a îndeplini toate și oricare din obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini;
 5. e) depunerea, lunar, a unui raport detaliat care va cuprinde rezultatele economice ale Beneficiarului obținute din serviciul prestat.

 

CERINȚELE, ÎN INTEGRALITATEA LOR, SE REGĂSESC ÎN CAIETUL DE SARCINI.

 1. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
 2. Propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini;
 3. Propunerea financiară;
 4. Declaratiile solicitate în conformitate cu Sectiunea Formulare ataşată prezentului anunţ;
 5. TOATE Certificatele și Autorizațiile solicitate conform legii în materie  precum și cele prezentate în cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț;
 6. Documentele specificate – așa cum sunt solicitate în caietul de sarcini.

 

 1. Data limită de transmitere a ofertelor: 15.04.2021, ora 16:00;
 2. Ofertele se pot transmite pe e-mail: achizitii@sape-energie.ro ; gabriel.marcu@sape-energie.ro; ana.triscariu@sape-energie.ro
 3. Ofertele vor fi elaborate în limba română;
 4. Valoarea estimată fără TVA: 120.000,00 RON
  9. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scăzut;
  10. Sursa de finantare: Surse proprii conform art.8(1) din OG26/2013(1/12 din totalul cheltuielilor aprobat prin BVC 2020);
  11. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
 5. Garantia de participare este de 2.400 lei

Valabilitate garantie de participare: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii anuntului).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

 1. a) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, ca document scanat, semnat alături de documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.
 2. b) prin Ordin de plata (virament bancar), confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante

-LEI, Banca Transilvania cont RO31BTRLRONCRT0335635201

Dovada constituirii garantiei de participare se depune odata cu oferta, ca document scanat, semnat impreuna cu documentatiile propunerilor tehnica si financiara pana la termenul limită de depunere a ofertelor.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine Garantia de participare in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau  email gabriel.marcu@sape-energie.ro; Ana- Maria Triscariu, telefon 0748 477 565 sau e-mail: ana.triscariu@sape-energie.ro

Documentația necesară pentru participare se regăsește  atașată la prezentul anunț.

Răspunsurile la clarificările privind documentația vor fi depuse ca anexă la prezentul anunț.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…