MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA de Servicii de elaborare a documentatiei tennico-economice studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea obiectivului de investitii SAPE – Hidrogen 1,5MW Darvari – Prelungire termen depunere oferte 17.08.2023 ora 12:00

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA de Servicii de elaborare a documentatiei tennico-economice studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea obiectivului de investitii SAPE – Hidrogen 1,5MW Darvari – Prelungire termen depunere oferte 17.08.2023 ora 12:00

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractanta:

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +40 720 059 786, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:

• Se vor achizitiona servicii de proiectare a documentatiei faza SF pentru obiectivul de investitii SAPE Hidrogem 1,5MW Darvari, proiect ce va fi depus pentru obtinerea cofinantarii prin PNRR Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză.

• Scopul achiziției este punerea în valoare a suprafețelor de teren liber aflate în proprietatea SAPE SA prin creșterea veniturilor din producție, îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici ai activității de producere a energiei electrice, participarea la îmbunătățirea stabilității SEN, prin mărirea cantității de energie electrică injectată, precum și a contribuției la reducerea emisiilor de CO2 la nivel național, în acord cu planul de decarbonizare a energiei la nivel european – Green Deal și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

3. Descrierea serviciilor:

Obiectivul SAPE Hidrogen 1.5MW Darvari va fi amplasat in apropierea parcului fotovoltaic SAPE Darvari 1, comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova, pe terenul adiacent si va include doua componente:

• componenta ”Power to Gas”, ce implica utilizarea unei părți din energia electrică produsă de parcul fotovoltaic Darvari 1 de un sistem modular, bine determinat, format din electrolizor care produce, stocator de hidrogen verde;

• componenta ”Gas to Power”, în care scenariile de lucru iau în considerare utilizarea integrală/parțială a hidrogenului produs și stocat în etapa tehnologică P2G pentru a fi reconvertit în energie electrică, cu posibilitatea de CoGen de înaltă eficiență;
Studiul de fezabilitate va analiza, fundamenta si va propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii.
Solutiile tehnice care se vor trata in cadrul SF-ului vor cuprinde:

• Constructii civile si sistematizare teren
• Instalatii exterioare
• Instalatii de protectie
• Instalatii electrice de curent continuu
• Instalatii electrice de c.a.
• Instalatii electrice de medie tensiune
• Instalatiile producere hidrogen
• Alte servicii – sisteme de securitate, evaluarea metodelor de curatire.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti in cadrul SF-ului cuprind:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Studiul de fezabilitate va respecta prevederile HG 907/2016 si va contine, fara a fi limitativ:

• Analize financiare, de senzitivitate, de risc;
• Analiza cost beneficiu conform cerintelor din ghidul PNRR
• Documentatii tehnice pentru solicitarea avizelor nececare proiectului, inclusiv documentatie de mediu pentru obtinerea deciziei etapei de incadrare (memoriul de prezentare)

4. Valoare estimata: 260.000lei (fara TVA)

5. Tipul contractului: Contract de prestari servicii.

6. Durata prestarii serviciilor: Data limita de predare a documentatiei – 28.08.2023.

7. Tip achizitie: Achizitie directa – in conformitate cu prevederile art. 12. alin (7), lit. a) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

8. Informatii privind ofertele:
• Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 16.08.2023, ora 09:00. Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.
• Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese:

gabriel.marcu@sape-energie.ro

catalina.turtoi@sape-energie.ro

achizitii@sape-energie.ro

• Limba de redactare a ofertei: limba romana.

9. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: Surse proprii SAPE S.A.

10. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: Cel mai bun raport calitate – pret.

Factori de evaluare:  

– oferta financiara  40%

– experienta expertilor – cheie  60%

11. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau e-mail gabriel.marcu@sape-energie.ro

– Catalina Turtoi, telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 –…