ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA de Servicii de elaborare a documentatiei tennico-economice studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea obiectivului de investitii SAPE – Hidrogen 1,5MW Darvari – Prelungire termen depunere oferte 17.08.2023 ora 12:00

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA de Servicii de elaborare a documentatiei tennico-economice studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea obiectivului de investitii SAPE – Hidrogen 1,5MW Darvari – Prelungire termen depunere oferte 17.08.2023 ora 12:00

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractanta:

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +40 720 059 786, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:

• Se vor achizitiona servicii de proiectare a documentatiei faza SF pentru obiectivul de investitii SAPE Hidrogem 1,5MW Darvari, proiect ce va fi depus pentru obtinerea cofinantarii prin PNRR Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză.

• Scopul achiziției este punerea în valoare a suprafețelor de teren liber aflate în proprietatea SAPE SA prin creșterea veniturilor din producție, îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici ai activității de producere a energiei electrice, participarea la îmbunătățirea stabilității SEN, prin mărirea cantității de energie electrică injectată, precum și a contribuției la reducerea emisiilor de CO2 la nivel național, în acord cu planul de decarbonizare a energiei la nivel european – Green Deal și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

3. Descrierea serviciilor:

Obiectivul SAPE Hidrogen 1.5MW Darvari va fi amplasat in apropierea parcului fotovoltaic SAPE Darvari 1, comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova, pe terenul adiacent si va include doua componente:

• componenta ”Power to Gas”, ce implica utilizarea unei părți din energia electrică produsă de parcul fotovoltaic Darvari 1 de un sistem modular, bine determinat, format din electrolizor care produce, stocator de hidrogen verde;

• componenta ”Gas to Power”, în care scenariile de lucru iau în considerare utilizarea integrală/parțială a hidrogenului produs și stocat în etapa tehnologică P2G pentru a fi reconvertit în energie electrică, cu posibilitatea de CoGen de înaltă eficiență;
Studiul de fezabilitate va analiza, fundamenta si va propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii.
Solutiile tehnice care se vor trata in cadrul SF-ului vor cuprinde:

• Constructii civile si sistematizare teren
• Instalatii exterioare
• Instalatii de protectie
• Instalatii electrice de curent continuu
• Instalatii electrice de c.a.
• Instalatii electrice de medie tensiune
• Instalatiile producere hidrogen
• Alte servicii – sisteme de securitate, evaluarea metodelor de curatire.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti in cadrul SF-ului cuprind:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Studiul de fezabilitate va respecta prevederile HG 907/2016 si va contine, fara a fi limitativ:

• Analize financiare, de senzitivitate, de risc;
• Analiza cost beneficiu conform cerintelor din ghidul PNRR
• Documentatii tehnice pentru solicitarea avizelor nececare proiectului, inclusiv documentatie de mediu pentru obtinerea deciziei etapei de incadrare (memoriul de prezentare)

4. Valoare estimata: 260.000lei (fara TVA)

5. Tipul contractului: Contract de prestari servicii.

6. Durata prestarii serviciilor: Data limita de predare a documentatiei – 28.08.2023.

7. Tip achizitie: Achizitie directa – in conformitate cu prevederile art. 12. alin (7), lit. a) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

8. Informatii privind ofertele:
• Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 16.08.2023, ora 09:00. Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.
• Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese:

gabriel.marcu@sape-energie.ro

catalina.turtoi@sape-energie.ro

achizitii@sape-energie.ro

• Limba de redactare a ofertei: limba romana.

9. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: Surse proprii SAPE S.A.

10. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: Cel mai bun raport calitate – pret.

Factori de evaluare:  

– oferta financiara  40%

– experienta expertilor – cheie  60%

11. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau e-mail gabriel.marcu@sape-energie.ro

– Catalina Turtoi, telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI - Obtinerea unor informatii necesare în vederea inițieri unei achizitii pentru servicii de asigurare

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI -...

1. Informatii despre entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate…
ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII de furnizare de energie electrică la locurile de consum pentru “CENTRALA ELECTRICĂ EOLIANĂ HORIA”, “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ CURCUBĂTA”, ”CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DÂRVARI”

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII de furnizare...

1. Informatii despre entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate…
ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE "Lucrări auxiliare pentru linii și echipamente electrice din instalația de utilizare a CEE Curcubăta"

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA...

1. Informatii despre entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate…