MENIU

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de curățare/întreținere parc/tăiere arbuști/întreținere arbori/eliminare vegetație crescută spontan de pe terenul Centralei Electrice Fotovoltaice Dârvari, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de curățare/întreținere parc/tăiere arbuști/întreținere arbori/eliminare vegetație crescută spontan de pe terenul Centralei Electrice Fotovoltaice Dârvari, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1.Obiectul contractului: Servicii de de curățare/ întreținere parc/tăiere arbuști/întreținere arbori/eliminare vegetație crescută spontan de pe terenul Centralei Electrice Fotovoltaice Dârvari, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

începând cu data de 29.04.2021.

 1. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 2. Descriere servicii:

Serviciile de curățare/ întreținere parc/tăiere arbuști/întreținere arbori/eliminare vegetație crescută spontan pentru Parcul Centrala Electrică Fotovoltaică, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, Judetul Prahova se vor asigura pe o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului, respectiv 29.04.2021.

*Intrarea în vigoare a viitorului contract de prestari servicii ce va face obiectul achizitiei prezente este condiționată de transferul dreptului de proprietate asupra parcului solar fotovoltaic situat în loc. Dârvari, com. Valea Călugărească, județ Prahova, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 904/23.12.2020, condiție care va ajunge la maturitate până cel mai târziu în data de 29 aprilie 2021.

Serviciile vor consta în:

Prestatorul va realiza în numele și în favoarea Beneficiarului următoarele servicii:

 1. tăierea uniformă, manuală și/sau cu mijloace mecanice/utilaje specializate a vegetației crescută spontan pe terenul și taluzul Centralei Fotovoltaice – stația de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice 5.0 MW, localizată în Sat Dârvari, Județul Prahova;
 2. defrișarea arbuștilor și vegetației arboricole, pe terenul și taluzurile Centralei Fotovoltaice;

Cuprinde: toaletarea, curățarea vegetației și/sau resturilor lemnoase și întreținerea terenului (astuparea gropilor rămase după eliminarea rădăcinilor, refacerea impermeabilizărilor, desfundarea drenurilor, țevilor și canalelor de scurgere a apei pluviale ș.a.);

 1. strângerea în depozite temporare conforme a resturilor vegetale rezultate și deșeurilor;
 2. evacuarea din teren a resturilor vegetale și a tuturor deșeurilor, de orice natură, prin încărcarea și transportul acestora cu mijloace adecvate, la o groapă de gunoi autorizată în acest sens;
 3. lucrări de erbicidare, a terenului în incinta CEF și pe taluzuri;

Cuprinde: procurarea, depozitarea, pregătirea (amestecul substanțelor chimice), transportul din depozit la zona de lucru, manipulări multiple, împrăștierea cu dispozitive adecvate, asigurarea măsurilor de sănătate și securitate (inclusiv montarea semnelor de atenționare);

 1. asigurarea mijloacelor de intervenție în caz de accident și remedierea situației.
 2. întocmirea tuturor documentelor legale, pentru manipularea și aplicarea substanțelor de erbicidare și informarea autorităților responsabile cu privire la lucrări, după caz.

 

CERINȚELE, ÎN INTEGRALITATEA LOR, SE REGĂSESC ÎN CAIETUL DE SARCINI.

 1. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
 2. Propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini;
 3. Propunerea financiară
 4. Declaratiile solicitate în conformitate cu Sectiunea Formulare ataşată prezentului anunţ;
 5. TOATE Certificatele și Autorizațiile solicitate conform legii în materie  precum și cele prezentate în cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț;
 6. Alte documente si documentatii specific, așa cum sunt solicitate în caietul de sarcini;

 

 1. Data limită de transmitere a ofertelor: 21.04.2021, ora 11.00;
 2. Ofertele se pot transmite pe e-mail: achizitii@sape-energie.ro ; gabriel.marcu@sape-energie.ro; ana.triscariu@sape-energie.ro
  7. Ofertele vor fi elaborate în limba română;
 3. Valoarea estimată fără TVA: 120.000,00 RON
  9. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scăzut;
  10. Sursa de finantare: Surse proprii conform art.8(1) din OG26/2013(1/12 din totalul cheltuielilor aprobat prin BVC 2020);
  11. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
 4. Garantia de participare este de 2.400 lei

Valabilitate garantie de participare: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii anuntului).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

 1. a) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, ca document scanat, semnat alături de documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.
 2. b) prin Ordin de plata (virament bancar), confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante

-LEI, Banca Transilvania cont RO31BTRLRONCRT0335635201

Dovada constituirii garantiei de participare se depune odata cu oferta, ca document scanat, semnat impreuna cu documentatiile propunerilor tehnica si financiara pana la termenul limită de depunere a ofertelor.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine Garantia de participare in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta cu maxim doua zile inante de termenul limita de depunere a ofertelor la: Biroul Comercial – Gabriel Marcu,  e-mail gabriel.marcu@sape-energie.ro; Ana- Maria Triscariu, e-mail: ana.triscariu@sape-energie.ro

Documentația necesară pentru participare se regăsește  atașată la prezentul anunț.

Răspunsurile la clarificările privind documentația vor fi depuse ca anexă la prezentul anunț.

 

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii de furnizare de energie electrica la locurile de consum, pentru “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 1. Informatii despre entitatea contractanta: Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE…
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ASIGURARE PENTRU “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI   Informatii despre entitatea contractanta: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR…
ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii operare tehnică pentru Parcul eolian Curcubăta Mare, cu o putere totală de 15MW, situat în județul Alba, România

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A,…