MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de consultanță în domeniul tranzacționării energiei electrice produse de CEF Dârvari, cu putere instalată de 4.987 MW, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de consultanță în domeniul tranzacționării energiei electrice produse de CEF Dârvari, cu putere instalată de 4.987 MW, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1.Obiectul contractului: Servicii de consultanță în domeniul tranzacționării energiei electrice produse de CEF Dârvari, cu putere instalată de 4.987 MW, amplasată în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova, începând cu data de 29.04.2021.

Prestarea serviciilor de consultanță în domeniul tranzacționării  energiei electrice produse de CEF Dârvari se va face la un preț fix, stabilit pentru fiecare MWh produs lunar.

 1. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 2. Descriere servicii:

Servicii de consultanță în domeniul tranzacționării energiei electrice pentru Parcul Centrala Electrică Fotovoltaică, situată în comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, Judetul Prahova se vor asigura pe o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului, respectiv 29.04.2021

*Intrarea în vigoare a viitorului contract de prestari servicii ce va face obiectul achizitiei prezente este condiționată de transferul dreptului de proprietate asupra parcului solar fotovoltaic situat în loc. Dârvari, com. Valea Călugărească, județ Prahova, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 904/23.12.2020, condiție care va ajunge la maturitate până cel mai târziu în data de 29 aprilie 2021.

Serviciile vor consta în:

Prestatorul va realiza în numele și în favoarea Beneficiarului următoarele servicii:

 1. estimarea producției orare de energie care va fi realizată de către Centrala electrică Dârvari, operată de Beneficiar, pentru zilele următoare;
 2. operarea platformei electronice a Pieței Pentru Ziua Următoare (PZU) în vederea tranzacționării energiei electrice estimate a fi produsă de către Beneficiar și realizarea comunicărilor cu PZU astfel încât poziția netă contractată a Beneficiarului să fie echilibrată;
 3. operarea platformei electronice a Pieței Intrazilnice (IZ) pentru a obține o optimizare a veniturilor;
 4. comunicarea cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea în cadrul căreia este înscris Beneficiarul, în vederea transmiterii valorilor tranzacționate pe PZU și IZ;
 5. realizarea unui raport zilnic privind cantitățile și sumele trazacționate după închiderea pieței;
 6. realizarea unui raport lunar referitor la cantitățile de energie electrică produse, prognozate și tranzacționate pe piețele centralizate;
 7. comunicarea cu dispecerul și transmiterea zilnică a notificărilor privind cantitățile orare estimate a fi produse în ziua următoare.

CERINȚELE, ÎN INTEGRALITATEA LOR, SE REGĂSESC ÎN CAIETUL DE SARCINI.

 1. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
 2. Propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini

Propunerea financiară

 1. Declaratiile solicitate în conformitate cu Sectiunea Formulare ataşată prezentului anunţ;
 2. ) Propunerea financiară (Formularul nr.2 din Secţiunea Formulare ataşată prezentului anunţ);
 3. TOATE Certificatele și Autorizațiile solicitate conform legii în materie  precum și cele prezentate în cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț;
 4. Documentele specificate – așa cum sunt solicitate în caietul de sarcini;
 5. Data limită de transmitere a ofertelor: 14.04.2021, ora 11.00;
 6. Ofertele se pot transmite pe e-mail: achizitii@sape-energie.ro ; gabriel.marcu@sape-energie.ro; ana.triscariu@sape-energie.ro
 7. Ofertele vor fi elaborate în limba română;
 8. Valoarea estimată fără TVA: 130.000,00 RON
  9. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scăzut;
  10. Sursa de finantare: Surse proprii conform art.8(1) din OG26/2013(1/12 din totalul cheltuielilor aprobat prin BVC 2020);
  11. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
 9. Garantia de participare este de 2.600 lei

Valabilitate garantie de participare: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii anuntului).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

 1. a) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, ca document scanat, semnat alături de documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.
 2. b) prin Ordin de plata (virament bancar), confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante

-LEI, Banca Transilvania cont RO31BTRLRONCRT0335635201

Dovada constituirii garantiei de participare se depune odata cu oferta, ca document scanat, semnat impreuna cu documentatiile propunerilor tehnica si financiara pana la termenul limită de depunere a ofertelor.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine Garantia de participare in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau  email gabriel.marcu@sape-energie.ro; Ana- Maria Triscariu, telefon 0748 477 565 sau e-mail: ana.triscariu@sape-energie.ro

Documentația necesară pentru participare se regăsește  atașată la prezentul anunț.

Răspunsurile la clarificările privind documentația vor fi depuse ca anexă la prezentul anunț.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…