MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de asistență la tranzacționarea conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi privind parcul fotovoltaic cu putere instalată de 4.987 MW, CEF Dârvari, amplasat în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de asistență la tranzacționarea conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi privind parcul fotovoltaic cu putere instalată de 4.987 MW, CEF Dârvari, amplasat în localitatea Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

 

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1.Obiectul contractului: Prestarea, pe bază de comision, a serviciilor de tranzacționare de energie electrică și certificate verzi obținute de Beneficiarul SAPE SA prin operarea centralei Darvari, cu putere instalată de 4.987 MW, amplasată în localitatea Darvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova.

 1. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițile sectoriale;
 2. Descriere servicii:

Servicii de asistență la tranzacționarea conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi pentru Parcul ”Centrala Electrică Fotovoltaică”, situată în Comuna Valea Călugărească, Sat Dârvari, Județul Prahova, pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, începând cu 29.04.2021, și anume:

 • Conducerea și gestionarea procesului de tranzacționare conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi produse de Centrale;
 • Întocmirea ofertelor de vânzare de energie electrică și certificate verzi asociate și transmiterea acestora către Piața Centralizată pentru Energia Electrică din Surse Regenerabile Susținută prin Certificate Verzi (PCE-ESRE-CV), administrata de OPCOM;
 • Urmarirea corelării ofertelor la finalul fiecărei sesiuni de tranzacționare;
 • Întocmirea contractului bilateral de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile susținută prin certificate verzi încheiat dupa rezultatul sesiunii de licitație;
 • Urmărirea încasărilor în urma procesului de facturare ;

*Intrarea în vigoare a viitorului contract de prestari servicii ce va face obiectul achizitiei prezente este condiționată de transferul dreptului de proprietate asupra parcului solar fotovoltaic situat în loc. Dârvari, com. Valea Călugărească, județ Prahova, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 904/23.12.2020, condiție care va ajunge la maturitate până cel mai târziu în data de 29 aprilie 2021.

Serviciile vor consta în:

 1. conducerea și gestionarea procesului de tranzacționare conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi produse de centrala Dârvari;
 2. întocmirea ofertelor de vânzare de energie electrică și certificate verzi asociate și transmiterea acestora către Piața Centralizată pentru Energia Electrică din Surse Regenerabile Susținută prin Certificate Verzi (PCE – ESRE – CV), administrată de OPCOM;
 3. urmărirea corelării ofertelor la finalul fiecărei sesiuni de tranzacționare;
 4. întocmirea contractului bilateral de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile susținută prin certificate verzi încheiat dupa rezultatul sesiunii de licitație;
 5. urmărirea încasărilor din vânzarea CV în urma procesului de facturare și transmitearea către OPCOM a Confirmarii de încasare.

 

CERINȚELE, ÎN INTEGRALITATEA LOR, SE REGĂSESC ÎN CAIETUL DE SARCINI.
4. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
a)         Propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini

Propunerea financiară

 1. b) Declaratiile solicitate în conformitate cu Sectiunea Formulare ataşată prezentului anunţ;
 2. c) Propunerea financiară (Formularul nr.2 din Secţiunea Formulare ataşată prezentului anunţ);
 3. d) TOATE Certificatele și Autorizațiile solicitate conform legii în materie  precum și cele prezentate în cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț;
 4. e) Documentele specificate – așa cum sunt solicitate în caietul de sarcini;
 5. Data limită de transmitere a ofertelor: 14.04.2021, ora 11.00;
 6. Ofertele se pot transmite pe e-mail: achizitii@sape-energie.ro ; gabriel.marcu@sape-energie.ro; ana.triscariu@sape-energie.ro ;
 7. Ofertele vor fi elaborate în limba română;
 8. Valoarea estimată fără TVA: 110.000,00 RON
  9. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scăzut;
  10. Sursa de finantare: Surse proprii conform art.8(1) din OG26/2013(1/12 din totalul cheltuielilor aprobat prin BVC 2020);
 9. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
 10. Garantia de participare este de 2.200 lei

Valabilitate garantie de participare: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii anuntului).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

 1. a) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, ca document scanat, semnat alături de documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.
 2. b) prin Ordin de plata (virament bancar), confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante

-LEI, Banca Transilvania cont RO31BTRLRONCRT0335635201

Dovada constituirii garantiei de participare se depune odata cu oferta, ca document scanat, semnat impreuna cu documentatiile propunerilor tehnica si financiara pana la termenul limită de depunere a ofertelor.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine Garantia de participare in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau  email gabriel.marcu@sape-energie.ro; Ana- Maria Triscariu, telefon 0748 477 565 sau e-mail: ana.triscariu@sape-energie.ro .

Documentația necesară pentru participare se regăsește  atașată la prezentul anunț.

Răspunsurile la clarificările privind documentația vor fi depuse ca anexă la prezentul anunț.

 

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…