MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ASIGURARE PENTRU CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI, ECHIPAMENTELE SALE AUXILIARE SI PIERDERILE DE PROFIT DATORATE INTRERUPERII FUNCTIONARII ACESTEIA

Navigare rapidă

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ASIGURARE PENTRU CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI, ECHIPAMENTELE SALE AUXILIARE SI PIERDERILE DE PROFIT DATORATE INTRERUPERII FUNCTIONARII ACESTEIA

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractanta:
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, telefon +40 765 935 180, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:
Servicii de asigurare pentru Centrala Electrica Fotovoltica Darvari, echipamentele sale auxiliare si pierderile de profit datorate de intreruperea functionarii acesteia.

3. Tipul: contract/polita de asigurare.

4. Durata si data de incepere a asigurarii: 12 luni, din data de 05.04.2023.

5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Achiziție directa conform art. 12 alin (4) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

6. Tipul serviciilor ce urmeaza pentru care se initiaza achizitia:
Servicii de asigurare aferente CEF DÂRVARI și echipamentelor sale auxiliare și a pierderilor de profit datorate întreruperii funcționării acesteia
Emiterea/Incheierea unui scrisoare/acord de cesiune/ contract, prin care Asiguratorul să fie de acord ca toate drepturile Asiguratului ce deriva din polița de asigurare ce urmeaza a fi incheiata, sa fie cesionate în favoarea băncii RAIFFEISEN BANK S.A, în limita sumei de 9.600.000 lei.

7. Conditii de obligatii:
– Asiguratorul nu trebuie sa fie in procedura de insolventa sau faliment;
– Constatarea şi evaluarea pagubelor se va face de către reprezentanţii societăţii de asigurare sau imputernicitii acesteia, inclusiv prin experti neutri, daca partile nu ajung la un consens in ceea ce priveste cauza, valoarea prejudiciului etc., in acest sens, partea interesata avand obligatia sa faca o solicitare scrisa;
– Solutionarea dosarului de dauna se va finaliza in maxim 15 zile lucratoare de la data aducerii la cunostiinta de producerea evenimentului de catre asigurat asiguratorului, iar plata despagubirilor, daca este cazul se va face in maximum 30 zile de la solutionarea dosarului de dauna si semnarea acceptului de despagubire;
– Despagubirea se plateşte in lei la nivelul pagubelor suferite de asigurat; –
– Plata primelor de asigurare se va face printr-o prima unica de asigurare;
– SAPE SA va plati pretul catre prestator in termen de 15 de zile de la data de primire si inregistrare a decontului de plata la adresa de mail office@sape-energie.ro , in termen de 30 de zile de la data de primire si inregistrare a politelor la sediul sau;
– Sa furnizeze la cerere, asiguratului, orice informatie legata de contractul de asigurare aflat in derulare, inclusiv informatii referitoare la platile efectuate ca urmare a unei daune/producerii unui risc asigurat;
– Sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor transmise de catre asigurat.

8. Documente obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti:
Operatorii economici/Companiile de asigurare trebuie sa prezinte urmatoarele documente obligatorii:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original/copie legalizata/copie certificata “conform cu originalul” (Obiectul prestatiei trebuie sa aiba corespondent cu codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC- codul CAEN echivalent cu codul CPV) – valabil la data depunerii;
2. Ofertantul va prezenta documente doveditoare care să confirme că are experiență similară în domeniul asigurării de răspundere a centralelor electrice eoliene și/sau fotovoltaice amplasate pe teritoriul României;
2.1. În ultimii 3 ani societatea NU s-a aflat sub incidența prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară;
2.2. Societatea să nu fi fost sancționată în ultimii 5 ani pentru încălcări grave ale conduitei prevăzute de legislația asigurărilor;
2.3. Coeficientul de lichiditate (raportul dintre activele lichide și obligațiile pe termen scurt ale asigurătorului față de asigurați) să fie de minim 2 (conform normelor CSA);
3. Propunerea financiara;
4. Propunerea tehnica.

9. Modul de prezentare a ofertei:
Oferta trebuie:
– sa prezinte toate riscurile care pot fi acoperite prin politele de asigurare care se vor incheia cu entitatea contractantă;
– sa prezinte eventualele clauze suplimentare/facilitati care se pot acorda cu titlu gratuit fata de pachetul de asigurari propus contra cost.
– Propunerea tehnica va trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:
– toate riscurile care pot fi acoperite prin poliţa de asigurare;
– riscuri excluse din asigurare;
– fransize;
– limita de despagubire pe eveniment;

10. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

11. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.02.2023.
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare..
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: catalina.turtoi@sape-energie.ro, gabriel.marcu@sape-energie.ro, achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

12. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

13. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 60 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. 

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Catalina Turtoi , telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro
– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro

Șef SAAIT
Gabriel Marcu

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 -…