MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE „Lucrări auxiliare pentru linii și echipamente electrice din instalația de utilizare a CEE Curcubăta”

Navigare rapidă

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE „Lucrări auxiliare pentru linii și echipamente electrice din instalația de utilizare a CEE Curcubăta”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractantă:
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, telefon +40 765 935 180, adresa e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:
Contractarea de lucrări auxiliare pentru linii şi echipamente electrice din instalaţia de utilizare a CEE Curcubăta – Cod CPV 45310000-3 Lucrări de instalații electrice;

3. Tipul: contract de lucrări.

4. Durata: 3 luni de la momentul semnarii contractului.

5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Desfășurarea acestei achizitii este reglementată de:

• PS-19, art. 5.3. lit.C2, respectiv procedura pentru atribuirea / incheierea contractelor/acordurilor cadru in vederea achizitionarii de produse, lucrari sau servicii ce se incadreaza in prevederile Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, inclusiv cele exceptate procedural de la prevederile Legii nr.99/2016, ed.I, rev.0 – inreg. sub nr. 1158/17.03.2023;
• Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

6. Tipul lucrărilor pentru care se initiaza achizitia:
Lucrări auxiliare pentru linii şi echipamente electrice din instalaţia de utilizare a CEE Curcubăta.

7. Documente obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti:
Documentele obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti se vor întocmi și depune conform solicitărilor entității contractante publicate pe website-ul SAPE S.A. la link-ul https://www.sape-energie.ro/category/achizitii/.

8. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertanții trebuie să depună Oferta până cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.

9. Cerințe ofertanți:

A. Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

A1 – Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

1. Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorului economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul contractului supus prezentei achizitii.
Certificatul Constatator emis de ONRC se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, subcontractantul/subcontractantii).

A2 – Autorizari/atestate specifice contractului, conform Ordinului nr. 134/15.12.2021 al ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice:

– Atestat ANRE tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1.

10. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

11. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 05.05.2023
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: gabriel.marcu@sape-energie.ro, achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

12. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scăzut.

13. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI IT
Șef SAAIT
Gabriel Marcu

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 –…