MENIU

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALA

Navigare rapidă

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALA

ANUNT DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALA A MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (5 PERSOANE) SI A MEMBRILOR DIRECTORATULUI (3 PERSOANE) DIN CADRUL SOCIETATII DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A.

Data anuntului de participare: 14.07.2022

1. Achizitor: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: LICITATIE DESCHISA

3. Valoare estimata a achizitiei: 1.000.000 lei fara TVA.

4. Durata contractului de achizitie: 12 luni.

5. Informatii privind documetatia de atribuire
– anuntul de participare a fost pubicat pe site-ul societatii si i-a fost atasata documentatia de atribuire, care spoate fi descarcata de catre orice operator economic interesat.

5.Informatii privind ofertele:

a) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 20.07.2022, ora 14:00.
b) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor : 29.07.2022, ora 10:00.
Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

c) Modul de depunere a ofertelor:
– electronic, prin e-mail, la urmatoarele adrese: catalina.turtoi@sape-energie.ro si gabriel.marcu@sape-energie.ro;
– pe suport hartie, la sediul SAPE S.A. din  București, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, sector 1, la Secretariatul societății;
– prin posta.

d) Limba de redactare a ofertei si a documentelor insotitoare ale acesteia: limba romana.

10. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..
11. Criteriile de calificare privind situatia personala, economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor: in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
12. Procedura de achizitie se desfasoara conform Procedurii operationale de achizitii a SAPE SA, care nu are calitatea de autoritate contractanta.

13. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

14. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. 

15. Oferta se va intocmi in conformitate cu documentatia de atribuire atasata.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii de furnizare de energie electrica la locurile de consum, pentru “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE servicii...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 1. Informatii despre entitatea contractanta: Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE…
ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE  SERVICII DE ASIGURARE PENTRU “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”

ANUNȚ PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI   Informatii despre entitatea contractanta: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR…
ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii operare tehnică pentru Parcul eolian Curcubăta Mare, cu o putere totală de 15MW, situat în județul Alba, România

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE servicii...

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A,…