MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII de furnizare de energie electrică la locurile de consum pentru “CENTRALA ELECTRICĂ EOLIANĂ HORIA”, “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ CURCUBĂTA”, ”CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DÂRVARI”

Navigare rapidă

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII de furnizare de energie electrică la locurile de consum pentru “CENTRALA ELECTRICĂ EOLIANĂ HORIA”, “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ CURCUBĂTA”, ”CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DÂRVARI”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractanta:

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +40 720 059 786; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei: 

Servicii de furnizare a energiei electrice pentru urmatoarele locuri de consum:

“CENTRALA ELECTRICA EOLIANA HORIA”, situată în loc. Horia, jud. Constanța. – consum anual estimat: 50.83 MW

“CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CURCUBATA”, loc. Avram Iancu, varful Bihor, jud. Alba. – consum anual estimat: 323.34 MW

“CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DARVARI”, situata în Comuna Valea Călugărească, sat Dârvari, Județul Prahova. – consum anual estimat: 67.25 MW

3. Descrierea serviciilor:

Prestatorul va realiza, în numele și în favoarea Beneficiarului, următoarele servicii:

a) deținerea licentei de furnizare a energiei electrice si respectarea prevederilor acesteia privind furnizare cu energie electrica;

b) asigurarea clientului cu puterea si energia electrica in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordin ANRE.

c) prestarea serviciilor, diligent și la timp, conform legislatiei aplicabile și a bunelor practici în domeniul energiei electrice;

d) garantarea că dispune de întreaga capacitate tehnică și financiară pentru a îndeplini toate obligațiile ce deriva din aceasta oferta;

e) depunerea unui raport lunar detaliat, care va cuprinde rezultatele economice ale Beneficiarului, obținute din serviciul prestat.

4. Tipul contractului: contract de servicii

5. Durata contractului:12 luni.

6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: Achiziție exceptata conform art. 39 lit.b) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, fapt pentru care se vor aplica prevederile Procedurii operationale privind activitatea de achizitii din cadrul SAPE S.A., in vigoare.

7. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 03.08.2023.

Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: catalina.turtoi@sape-energie.ro, gabriel.marcu@sape-energie.ro, achizitii@sape-energie.ro

c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

8. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A.

9. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

10. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. 

11. Oferta se va intocmi in conformitate cu specificatiile/informatiile prezentate in acest anunt.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:

– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau e-mail gabriel.marcu@sape-energie.ro

– Catalina Turtoi, telefon 0721 562 582 sau e-mail catalina.turtoi@sape-energie.ro

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț de participare nr. 799 din 16.02.2024 - servicii de pază pentru obiectiv CEF Dârvari

Anunț de participare nr. 799...

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE Anunț de Atribuire nr. 2281 din 25.04.2024 –…