MENIU

Caută
Close this search box.
Lucrări de reparație LES1 20kV si LES2 20kV

Navigare rapidă

Lucrări de reparație LES1 20kV si LES2 20kV

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZITIONAREA DE
“ Lucrări de reparație LES1 20kV si LES2 20kV
în vederea aducerii CEE CURCUBĂTA în parametri normali de funcționare .”

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractantă:
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul
în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, telefon +40 765 935 180, adresa e-mail: office@sape-energie.ro, CIF:
RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014.

2. Obiectul achizitiei:
Contractarea de lucrări pentru remediere defectiuni LES1 20kV si LES2 20kV în vederea aducerii CEE CURCUBĂTA în
parametri normali de funcționare, după cum urmează:
Cod CPV 45310000-3 Lucrări de instalații electrice;
Obiectul contractului trebuie să cuprindă următorele etape:
a) Servicii de proiectare tehnică pentru întocmire Proiect Tehnic a lucrărilor ce trebuie realizate la instalațiile
de racordare a CEE Curcubata la Statia Baita (conform prevederilor HG nr. 907/2016), inclusiv Deviz
General.
b) să execute lucrările de reparație LES1 20kV si LES2 20kV și să remedieze toate defectele apărute în perioada
de garanție.

3. Tipul: contract de lucrări.

4. Durata: Până la remedierea defectelor si repunerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene CURCUBĂTA, dar nu
mai mult de 45 de zile de la momentul semnarii contractului.

5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie:
Desfășurarea acestei proceduri este reglementată de art. 5.3. lit.C2 din PO35, înreg. Cu nr. 4591/21.12.2022. respectiv
procedura operațională privind activitatea de achiziții Procedura operațională privind activitatea de achiziții si achizitii
sectoriale în vigoare.

6. Tipul lucrărilor pentru care se initiaza achizitia:
Lucrări de reparație LES1 20kV si LES2 20kV

7.

8. Documente obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti:
Documentele obligatorii ce trebuie depuse de catre ofertanti se vor realiza/depune conform instructiuni catre
ofertanti publicate pe website-ul SAPE S.A., link-ul https://www.sape-energie.ro/category/achizitii/.

9. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele conform instrucțiunilor către Ofertanți, până cel târziu la data
și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare.

10. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii SAPE S.A..

11. Informatii privind ofertele:

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.03.2023, ora 12:00.

Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare..
b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: gabriel.marcu@sape-energie.ro,
achizitii@sape-energie.ro
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.

12. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.

13. Perioada pentru care ofertantul va trebui sa mentina oferta valabila: 30 de zile de la data limita prevazuta
pentru depunerea ofertelor.


Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactati:
– Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975 sau email gabriel.marcu@sape-energie.ro

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI IT

Șef SAAIT
Gabriel Marcu

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Achiziție servicii de consultanță financiară

Achiziție servicii de consultanță financiară

Procedură anulată conform Hotărârii de anulare nr. 2520 din 15.12.2017
Achiziție program informatic pentru activitatea direcției economice, precum și a serviciilor accesorii prestate

Achiziție program informatic pentru activitatea...

Procedură anulată conform Hotărârii de anulare nr. 1815/27.07.2016.