Solicitare informații legislație

Persoana cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Persoana cu atribuţii în aplicarea Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Corina Dumitrescu
Economist Principal
Tel: +4021 659 60 38 / +40217964895
E-mail: Office@sape-energie.ro / corina.dumitrescu@sape-energie.ro