Societate administrată în sistem unitar până la data de 10.01.2018