Blog

Recrutare Economist Principal SMP-DPAP

  |   Anunțuri Inactive

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

 

S-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență, pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Monitorizare Postprivatizare-Direcția Postprivatizare și Administrare Participații, motiv pentru care, se demarează selecția pentru ocuparea unui post de Economist Principal, în cadrul Serviciului Monitorizare Postprivatizare-Direcția Postprivatizare și Administrare Participații, pe perioadă nedeterminată.

 

 

ECONOMIST PRINCIPAL

 

Responsabilități:

 

 • Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor postprivatizare asumate de investitor prin contractele de privatizare încheiate între C. “Electrica” S.A. în calitate de Vânzător și Enel S.p.a., în calitate de Cumpărător, pentru Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., pentru Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Dobrogea S.A. și respectiv pentru Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Banat S.A. și urmărirea actualizării tuturor modificărilor referitoare la aceste contracte de privatizare;
 • Elaborarea documentelor aferente activității derulată în cadrul Serviciului Monitorizare Postprivatizare;
 • Monitorizarea procedurilor arbitrale internațional, aflate în derulare la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris, precum și a oricăror alte dispute izvorâte din Contractele de Privatizare;
 • Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor ce rezultă din contractele de reprezentare juridică, încheiate cu avocații reprezentativi SAPE, în procesele aflate în derulare la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris aferente Contractelor de Privatizare;
 • Informarea șefilor din cadrul Direcției Postprivatizare și Administrare Participații referitor la apariția/modificarea unor acte normative cu impact asupra activității derulate în cadrul direcției.

 

Profilul candidatului:

 

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Minim 3 ani experienta într-o poziție similară;
 • Cunoștințe temeinice în domeniul legislației societăților comerciale;
 • Cunoștințe de Limba Engleză;
 • Cunoștințe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel avansat;
 • Constituie un avantaj cunoștințe în urmărirea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte de privatizare de către cumpărătorii societăților de stat;
 • Constituie un avantaj experiența în activitatea administrației publice;
 • Constituie un avantaj cunoașterea legislației în domeniul energiei;
 • Bune abilități de organizare-planificare, comunicare, atenție la detalii și lucru în echipă.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 15.11.2018, ora 17.00, un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.