Raportări

Raportului periodic de activitate pentru anul 2019

Raport de evaluare a implementarii legii 544 pentru anul 2019

Erata Raport periodic de activitate pentru anul 2018

Raport periodic de activitate pentru anul 2017

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2017

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2018