Raportări financiare

Bilanț SAPE 2019

Situatii financiare 2019

Raportul Administratorului 2019

Raportul auditorului extern 2019

Declaratia cf. art. 30 Legea 82

Bilanț SAPE 2018

Situatii financiare 2018

Raportul Administratorului 2018

Raportul auditorului extern 2018

Declaratia cf. art. 30 Legea 82

Situatii financiare SAPE 2017

Raportul Administratorului 2017

Raportul auditorului extern 2017

Declaratia cf. art. 30 Legea 82

Bilanț 2016

Situații financiare 2016

Raportul Administratorilor pentru anul 2016

Opinia auditorului extern 15.05.2017

Declaratia administratorului

Bilanț prescurtat la 31 Decembrie 2015

Situațiile financiare   încheiate la 31 Decembrie 2015

Raportul auditorului independent

Raportul administratorilor pentru anul 2015