Plan investiții

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelorproiectelor de investiţii din cadrul SAPE S.A.