Obiective

Obiectivele principale ale societății

Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legatura cu contractele de privatizare

Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora

Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații

Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu

Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar

Implementare si monitorizare proiecte proprii de investitii

Elaborarea strategii pentru dezvoltarea pe termen lung a societății

Atragerea fondurilor europene necesare finanțării proiectelor

Consultanță de specialitate pentru contractanți/beneficiari

Desfasurarea de activitati comerciale pe diferite produse (în ţara, intracomunitar, extracomunitar)