Consiliul de Supraveghere

Nume Prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV(format pdf)
Gabriel Țuțu Membru CS-

Președinte CS

30.09.2020

 

19.02.2021 CV
Dan Laurentiu Tudor Membru CS-

Președinte CS

04.03.2019

 

28.09.2020 CV
Negruț Cornelia Membru CS 04.03.2019

 

04.03.2023 CV
Crisan Valeriu Radu Membru CS 04.03.2019

 

04.03.2023 CV
Blejan Ciprian Mircea Membru CS 04.03.2019

 

04.03.2023 CV
Pană Ionel Membru CS 04.03.2019

 

04.03.2023 CV