Directorat

 

Nume Prenume

Calitate

Data numirii

Data încetării mandatului

CV(format pdf)

Văduva Constantin

Președinte Directorat

16.01.2018

31.07.2019

CV

Mîndroc Clara

Membru Directorat

16.01.2018

31.07.2019

 CV

Marian Luiza

Membru Directorat

16.01.2018

31.07.2019

 CV