Descrierea societății

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) societate administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagina web la data de 23.12.2013 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.

Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și Codul Etic sunt prezentate AICI.

Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională este cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.

S.A.P.E. S.A. are un capital social în valoare de 868.527.790 lei, împărțit pe acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Obiectivele principale ale societății

Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de

Electrica S.A. în legatura cu contractele de privatizare;

Continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare;

Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora;

Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații;

Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar;

Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu;