Blog

Comunicat de presa 24 Iunie 2019

  |   Comunicate de presă

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la acțiunea în instanță dintre SAPE SA și Electrica SA, conducerea SAPE SA dorește să facă următorale precizări:

SAPE SA a luat act de hotărârea pronunțată în cauza nr.46365/3/2016. Ținem să menționăm că această hotărâre nu este definitivă, astfel încât nu dorim să facem niciun comentariu asupra ei până când instanța nu va comunica hotărârea de fond împreună cu motivarea acesteia. SAPE SA își rezervă dreptul de a o contesta în condițiile legislative aplicabile.

Reamintim că această acțiune în instanță a fost introdusă ca urmare a unui Raport de audit al Curții de Conturi a României, în al cărui cuprins au fost lăsate măsuri obligatorii, ca urmare a efectuării unui audit la ELECTRICA SA.