Achiziții

Comunicare privind prelungirea termenului de depunere oferte pentru achizitia de Servicii de consultanță privind testul “operatorului economic privat in economia de piata” (“OEP”) ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii Titan Power S.A.

  |   Achizitii, Achiziții

Ofertele se vor depune in formă scrisă la sediul SAPE SA din Bucuresti, strada Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Sector 1, la secretariatul societății, camera 416, sau se vor transmite prin poștă. Data si ora limită pentru depunerea ofertelor este 11.03.2020, ora 12,00. Ofertele primite dupa...

Read More

Servicii de consultanță privind testul “operatorului economic privat in economia de piata” (“OEP”) ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii Titan Power S.A.

  |   Achizitii, Achiziții

Subscrisa Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie – SAPE SA, societate administrată in sistem dualist cu sediul in București, strada Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Sector 1, cu secretariatul societății la camera 416, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190,...

Read More

Comunicare privind prelungirea termenului de depunere oferte pentru achizitia de servicii de intermediere financiară

  |   Achizitii, Achiziții

Comunicare privind prelungirea termenului de depunere oferte pentru achizitia de servicii de intermediere financiară Prin prezenta, se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pentru achizitia de Servicii de intermediere financiara, pana la data de 25.11.2019, ora 10,00 Ofertele se vor depune in formă scrisă la sediul SAPE...

Read More

Achizitie Servicii de intermediere financiară

  |   Achizitii, Achiziții

    Subscrisa Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie – SAPE SA, societate administrată in sistem dualist cu sediul in București, B-dul Lacul Tei nr. 1 - 3, etaj 11, Sector 2, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal prin membrii...

Read More

Achizitie servicii de asigurare de raspundere profesionala a membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului SAPE SA

  |   Achiziții

Subscrisa Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată legal...

Read More

Achiziționare 2 autoturisme

  |   Achiziții

În urma finalizării procedurii privind achiziționarea a 2 autoturisme, oferta ȚIRIAC AUTO S.R.L. a fost declarată câștigătoare, încheindu-se în acest sens contractul de furnizare nr. 48/16.11.2018, în valoare de 28.801,00 EURO, la care se adaugă TVA....

Read More

Achiziționare 2 autoturisme

  |   Achiziții

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. intenționează să achiziționeze 2 autoturisme.     INFORMAȚII PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE   Datele de contact ale beneficiarului: București, sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, telefon: +4021 659 60 38, fax: +4021 659 65 80, e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro, gabriela.iurcu@sape-energie.ro tipul...

Read More

Achiziție servicii de consultanță financiară

  |   Achiziții

În urma finalizării procedurii privind achiziționarea serviciilor avand ca obiect „Servicii de consultanță financiară privind testul „operatorului economic privat în economia de piață” („OEP”) ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Hidro Tarnița S.A.” , oferta Asocierii BDO...

Read More

Achiziție servicii de consultanță financiară

  |   Achiziții

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. intenționează să achiziționeze servicii de consultanță financiară în vederea atriburii contractului având ca obiect „servicii de consultanță financiară privind testul „operatorului economic privat în economia de piață” („OEP”) ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare...

Read More