Author: SAPE

ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare investiții – inginer

  |   Anunțuri Active

  ANUNȚ - RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital...

Read More

ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare investiții ca specialist în consultanță – strategie

  |   Anunțuri Inactive

  ANUNȚ - RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital...

Read More

ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții

  |   Anunțuri Inactive

  ANUNȚ - RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital...

Read More

ANUNȚ RECRUTARE – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

  |   Anunțuri Inactive

  ANUNȚ - RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital...

Read More

ANUNȚ RECRUTARE – CONSILIER JURIDIC

  |   Anunțuri Inactive

  ANUNȚ - RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital...

Read More

ANUNT atribuire contract servicii de formare profesională

  |   Achizitii, Achiziții

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ pentru achiziționarea de servicii - Curs de formare profesionala - Cerințe privind Sistemul de Management al calității ISO 9001:2015 la nivelul oragnizatiei, inclusiv servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru toate funcțiile implicate în implementarea Sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 SOCIETATEA DE...

Read More

ANUNT de atribuire

  |   Achizitii, Achiziții

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ în vederea achiziționării de „servicii de închiriere a unui spaţiu de depozitare autorizat PSI, izolat termic, branşat la utilităţile necesare funcţionării în condiţii optime pentru depozitarea produselor - masti de protectie aflate in antrepozit vamal”   SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată...

Read More

ANUNT PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA de achizitie a serviciilor de asigurare profesionala.

  |   Achizitii, Achiziții

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, a inițiat procesul...

Read More

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIETEI în vederea achiziționării de servicii de asigurare profesională

  |   Achizitii, Achiziții

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI   SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, a inițiat procesul...

Read More

ANUNȚ RECRUTARE MEMBRU DIRECTORAT SAPE S.A.

  |   Anunțuri Inactive

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare  anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în cadrul Directoratului Societăţii.   Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură...

Read More