Anunțuri publice

Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în Consiliul de Supraveghere al Societăţii de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

Criterii de selectare a persoanelor ce pot fi desemnate în vederea alegerii in calitatea de membru în consiliile de administrație ale societăților la care SAPE S.A. deține participații