Blog

ANUNT de atribuire

  |   Achizitii, Achiziții

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

în vederea achiziționării de servicii de închiriere a unui spaţiu de depozitare autorizat PSI, izolat termic, branşat la utilităţile necesare funcţionării în condiţii optime pentru depozitarea produselor – masti de protectie aflate in antrepozit vamal

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, a a atribuit contractul avand ca obiect servicii de închiriere a unui spaţiu de depozitare autorizat PSI, izolat termic, branşat la utilităţile necesare funcţionării în condiţii optime pentru depozitarea produselor – masti de protectie aflate in antrepozit vamal.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziționarea serviciilor – „Servicii de închiriere a unui spaţiu de depozitare autorizat PSI, izolat termic, branşat la utilităţile necesare funcţionării în condiţii optime pentru depozitarea produselor – masti de protectie aflate in antrepozit vamal”

 

 

VALOARE ESTIMATA 493.000 lei, fără TVA

Criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați

– prețul cel mai scăzut OFERTANTUL CASTIGATOR:

MASTER MIND SRL

CONTRACT NR. 78 din data de   27.08.2021

VALOAREA CONTRACTULUI: 493.000 lei, exclusiv TVA

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Șef Birou Comercial Gabriel    Marcu, telefon 0772 221 975, gabriel.marcu@sape-energie.ro

 

ȘEF BIROU COMERCIAL

Gabriel MARCU