Blog

Achiziționare 2 autoturisme

  |   Achiziții

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. intenționează să achiziționeze 2 autoturisme.

 

 

INFORMAȚII PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE

 

 1. Datele de contact ale beneficiarului: București, sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, telefon: +4021 659 60 38, fax: +4021 659 65 80, e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro, gabriela.iurcu@sape-energie.ro
 2. tipul de contract: contract de furnizare produse
 3. denumirea și cantitatea produselor care urmează să fie furnizate: 2 autoturisme
 4. valoarea estimată: 15.126 euro/buc., exclusiv TVA, 30.252 euro/total, exclusiv TVA
 5. sursa de finanţare: surse proprii
 6. termenul-limită de primire a ofertelor: 08.11.2018, ora 12:00
 7. solicitările de clarificări se vor transmite până cel târziu: 05.11.2018, ora 10:00, urmând ca răspunsul la solicitările de clarificări să fie transmis în termen de 1 zi lucrătoare.
 8. adresa la care se transmit ofertele: București, sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, la Secretariatul societății, camera 1101-1102
 9. limba în care trebuie redactate ofertele: limba română
 10. perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor
 11. tipul procedurii de achiziție: Procedura Simplificată într-o etapă
 12. criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut

 

Astfel, în cazul în care sunteți interesați, vă invităm să depuneți oferta la sediul societății SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, la Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102 până cel târziu data de 08.11.2018, ora 12:00.

Documentația de atribuire Descarcă

Vezi rezultat