Blog

Achiziție servicii de consultanță în domeniile securității, sănătății în muncă și situațiilor de urgentă

  |   Achizitii, Achiziții

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A.

 

Organizează procedura de Achiziție servicii de consultanță în domeniile securității, sănătății în muncă și situațiilor de urgentă.

 

Ofertele se vor depune în formă scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et.11, cam. 1101-1102, Sector 2, sau se vor transmite prin e-mail la adresa: natalia.topalov@sape-energie.ro .

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 aprilie 2017, ora 10:00. Ofertanții care vor depune oferte întârziate sau la o altă adresă decât cea solicitată prin DAt, vor fi respiniși, iar ofertele vor fi returnate, în baza unui proces verbal de predare-primire.

 

Pentru detalii suplimentare, entitățile interesate pot solicita clarificări la următoarea adresă de e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro.

Documentația de achiziție

Răspuns clarificări

Vezi Rezultat