Blog

Achiziție servicii de consultanță și asistență juridică

  |   Achiziții

În urma finalizării procedurii de încredințare directă privind achiziționarea „Serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea identificării și, în cazul în care există, cuantificării, prejudiciului născut ca urmare a nerespectării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., a cărui existență a fost constatată de Curtea de Conturi a României prin Abaterea nr. 8 din Decizia nr. X/40194/10.08.2012 – Electrica Oltenia –  încălcarea clauzei 12.5, Anexa 9, paragraful 3 „Ședințele Consiliului de Administrație” din Contractul privind privatizarea S.C. „Electrica Oltenia” S.A. și Abaterea nr. 10 din Decizia nr. X/40194/10.08.2012 – Electrica Moldova – încălcarea clauzei 5.5 Acordul cu privire la Contractul de Management al Comunicațiilor coroborată cu clauza 15.3 din Contractul privind privatizarea S.C. „Electrica Moldova” S.A.”, oferta SCA Zamfirescu, Racoți & Partners a fost declarată câștigătoare, încheindu-se în acest sens contractul de prestări servicii de consultanță și asistență juridică nr. 05/20.04.2017, în valoare de 5.000 Euro, la care se adaugă TVA.